Full file Rom stock Samsung A7 2017 SM-A720S 7.0 Tiếng Việt unbrick

Rom stock samsung A7 2017 SM-A720S full file ver 7.0 mới nhất unbrick, fix lỗi phần mềm,…

AP_A720SKSU1AQH2_CL12007611_QB14482274_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_A720SKSU1AQH2_CL12007611_QB14482274_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A720NKOU1AQF7_CP6738032_CL11616610_QB13928870_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_SKC_A720SSKC1AQH2_CL12007611_QB14482274_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_SKC_A720SSKC1AQH2_CL12007611_QB14482274_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock a720s 7.0 , rom stock a7 2017 a720s , full file a720s 7.0 , full firmware a720s 7.0

Trả lời