Full file Rom stock Samsung A7 2017 SM-A720F 7.0 Tiếng Việt unbrick

Rom stock samsung A7 2017 SM-A720F full file ver 7.0 mới nhất unbrick, fix lỗi phần mềm,…

AP_A720FXXU2BQGB_CL11926776_QB14428251_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_A720FXXU2BQGB_CL11926776_QB14428251_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A720FXXU2BQG7_CP7024548_CL11926776_QB14345806_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OLB_A720FOLB2BQG9_CL11926776_QB14381848_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_OLB_A720FOLB2BQG9_CL11926776_QB14381848_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: File Combination Samsung A7 2017 ( SM-A720F )

Từ khóa: rom stock a720f 7.0 , rom stock a7 2017 a720f , full file a720f 7.0 , full firmware a720f 7.0

Bình luận

Trả lời