Rom stock full 5 file samsung A5 A500XZ 4.4 unbrick

Full file rom stock samsung A5 A500XZ 4.4.4 unbrick

full file a500xz

Thông tin rom: Rom full 5 file A5 A500XZ ver 4.4.4

A5LTE_EUR_LDU.pit

AP_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

BL_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_A500XZXXU1ANI1_LLK_CL2870395_QB2467449_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_PAP_A500XZPAP1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file a500xz , full 5 file a500xz , rom full a500xz , stock a500xz full , rom goc full a500xz , huong dan up rom full a500xz , rom full unrbick a500xz , rom full samsung a5 a500xz , rom full unbrick samsung a5 a500xz

Trả lời