Full file – Rom stock S8 Plus AT&T, Tmobile, Sprint, Verizon 7.0 Tiếng Việt

Rom stock S8 Plus 7.0 quốc tế, full ngôn ngữ dành cho các máy samsung S8 Plus AT&T, Tmobile, Sprint, Verizon,..File full flash qua odin

AP_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G955USQU1AQD9_CP6187180_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OYN_G955UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_OYN_G955UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

USERDATA_TMB_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom quoc te s8 plus 7.0 , rom quoc te s8 plus at&t 7.0 , rom quoc te s8 plus tmobile , rom quoc te s8 plus sprint , rom quoc te s8 plus verizon , rom tieng viet s8 plus at&t 7.0 , rom tieng viet s8 plus tmobile 7.0 , rom tieng viet s8 plus sprint 7.0 , rom tieng viet s8 plus verizon 7.0

Trả lời