Full file – Rom stock S7 EDGE Tmobile G935T 7.0 tiếng Việt


Rom stock samsung S7 EDGE TMobile G935T ver 7.0 có tiếng Việt full file flash trực tiếp qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G935TUVU4BQB1_CL10376601_QB12449118_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

AP_G935TUVU4BQB1_CL10376601_QB12449118_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

CP_G935TUVU4BQB1_CL10376601_QB12449118_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_TMB_G935TTMB4BQB1_CL10376601_QB12449118_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_TMB_G935TTMB4BQB1_CL10376601_QB12449118_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935t 7.0 , rom s7 edge g935t 7.0 , tieng viet s7 edge g935t 7.0 , stock g935t 7.0 , firmware s7 edge g935t 7.0

Bình luận

Trả lời