[Full file] Rom stock S7 EDGE SC-02H 7.0 tiếng Việt

Rom stock JS7 EDGE SC-02H ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_SC02HOMU1BQC5_CL10851766_QB12996461_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_SC02HOMU1BQC5_CL10851766_QB12996461_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_SC02HOMU1BQC5_CL10851766_QB12996461_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_DCM_SC02HDCM1BQC5_CL10851766_QB12996461_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_DCM_SC02HDCM1BQC5_CL10851766_QB12996461_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge sc-02h 7.0 , rom s7 edge sc-02h7.0 , tieng viet s7 edge sc-02h 7.0 , stock s7 edge sc-02h 7.0 tv , firmware s7 edge sc-02h7.0

 

Trả lời