Full file – Rom stock S7 EDGE Hàn Quốc G935S 7.0 tiếng Việt

Rom stock samsung S7 EDGE Hàn Quốc G935S ver 7.0 có tiếng Việt full file flash trực tiếp qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, hoạt động ổn định…

AP_G935SKSU1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G935SKSU1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G935SKSU1DPLP_CL10226956_QB12037542_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_SKC_G935SSKC1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_SKC_G935SSKC1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935s 7.0 , rom s7 edge g935s 7.0 , tieng viet s7 edge g935s 7.0 , stock g935s 7.0 , firmware s7 edge g935s 7.0

Trả lời