Full file – Rom stock S7 EDGE Hàn G935L 7.0 tiếng Việt

Rom stock samsung S7 EDGE Hàn Quốc mã G935L ver 7.0 có tiếng Việt full file flash trực tiếp qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G935LKLU1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G935LKLU1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G935LKLU1DPLP_CL10226956_QB12037544_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_LUC_G935LLUC1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_LUC_G935LLUC1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935l 7.0 , rom s7 edge g935l 7.0 , tieng viet s7 edge g935l 7.0 , stock g935l 7.0 , firmware s7 edge g935l 7.0

Trả lời