Full file Rom Stock S7 EDGE G935V 6.0.1 unbrick


Rom stock samsung S7 EDGE G935F ver 6.0.1 full file flash trực tiếp qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G935VVRS4APH1_CL8875708_QB10880117_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

BL_G935VVRS4APH1_CL8875708_QB10880117_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G935VVRS4APH1_CL8875708_QB10880117_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_VZW_G935VVZW4APH1_CL8875708_QB10880117_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5.tar.md5

HOME_CSC_VZW_G935VVZW4APH1_CL8875708_QB10880117_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935v 6.0.1 , rom s7 edge g935v 6.0.1 , tieng viet s7 edge g935v 6.0.1 , stock g935v 6.0.1 , firmware s7 edge g935v 6.0.1

Trả lời