Full file – Rom stock S7 EDGE G935F 7.0 tiếng Việt

Rom stock samsung S7 EDGE G935F ver 7.0 có tiếng Việt full file flash trực tiếp qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

( Gồm 2 file , 2 ver )

AP_G935FXXU1DQB7_CL10422490_QB12445349_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G935FXXU1DQB7_CL10422490_QB12445349_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G935FXXU1DQCF_CL10913838_QB12925059_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OLB_G935FOLB1DQB7_CL10422490_QB12454253_REV00_user_low_ship.tar.md5

Và:

AP_G935FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G935FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G935FXXU1ZPK1_CL9658725_QB11422261_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXA_G935FOXA1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935f 7.0 , rom s7 edge g935f 7.0 , tieng viet s7 edge g935f 7.0 , stock g935f 7.0 , firmware s7 edge g935f 7.0

 

Trả lời