[Full file] Rom stock S7 EDGE G935A AT&T 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock samsung galaxy S7 EDGE AT&T G935A full file 7.0 flash trực tiếp qua odin fix lỗi phần mềm, có sẵn tiếng Việt.

AP_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ATT_G935AATT4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s7 edge g935a 7.0 , rom stock g935a 7.0 , rom tieng viet g935a 7.0 , rom s7 edge at&t g935a 7.0 tv

Trả lời