[Full file] Rom stock samsung S7 AT&T G930A 7.0 tiếng Việt

Rom stock samsung S7 AT&T ver 7.0 full file flash qua odin fix lỗi phần mềm, có sẵn Tiếng Việt.

ALL_ATT_G930AUCS4BQE1_G930AATT4BQE1_CL11198144_QB13491512_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

AP_G930AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491512_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G930AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491512_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G930AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491512_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ATT_G930AATT4BQE1_CL11198144_QB13491512_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock g930a 7.0 tv, full file g930a 7.0 tieng viet , rom tieng viet s7 g930a 7.0

 

Trả lời