Full file – Rom stock S6 G920L 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock samsung S6 G920L ver 7.0 tiếng Việt full 4 file flash unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G920LKLU3EQD5_CL11228555_QB13286439_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920LKLU3EQD5_CL11228555_QB13286439_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920LKLU3EQC5_CP5966266_CL10898565_QB12853211_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_LUC_G920LLUC3EQD5_CL11228555_QB13286439_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 G920L 7.0 tieng viet , rom stock S6 G920L 7.0 , full file S6 G920L 7.0 unbrick , stock S6 G920L 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 G920L 7.0

Trả lời