[Full file] Rom stock S6 Active G890A AT&T 7.0 tiếng Việt

Rom stock S6 Active AT&T G890A ver 7.0 mới nhất full file flash trực tiếp qua odin fix lỗi phần mềm. Rom có sẵn tiếng Việt, là stock nên ổn định hơn.

Gồm 2 file:

G890AUCS6DQF1

AP_G890AUCS6DQF1_CL10950877_QB13804473_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G890AUCS6DQF1_CL10950877_QB13804473_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G890AUCS6DQF1_CP6652567_CL10950877_QB13804473_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ATT_G890AATT6DQF1_CL10950877_QB13804473_REV02_user_low_ship.tar.md5

G890AATT6DQF1

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file g890a 7.0 , rom stock g890a 7.0 , rom tieng viet g890a 7.0

Trả lời