[Full file] Rom stock Note 5 N920W8 7.0 cứu máy

Full file rom stock samsung Note 5 N920W8 7.0 unbrick cứu máy

AP_N920W8VLU4CQC9_CL10942903_QB13022078_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_N920W8VLU4CQC9_CL10942903_QB13022078_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_N920W8VLU4CQC9_CP6067727_CL10942903_QB13022078_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OYA_N920W8OYA4CQC9_CL10942903_QB13022078_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920w8 , rom stock note 5 n920w8 , nang cap note 5 n920w8 7.0 ,full rom note 5 n920w8 7.0

Trả lời