[Full file] Rom stock Note 5 N920T Tmobile 7.0 Tiếng Việt cứu máy

Full file rom stock samsung Note 5 Tmobile N920T 7.0 Tiếng Việt cứu máy

AP_N920TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921339_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_N920TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921339_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_N920TUVU4EQC6_CP6021475_CL10809541_QB12921339_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_TMB_N920TTMB4EQC6_CL10809541_QB12921339_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920t , rom stock note 5 n920t , nang cap note 5 n920t 7.0 , tieng viet note 5 n920t 7.0

Trả lời