[Full file] Rom stock Note 5 N920S 7.0 Tiếng Việt cứu máy

Full file rom stock samsung Note 5 N920S 7.0 Tiếng Việt cứu máy

AP_N920SKSU2DQC7_CL10947019_QB12952362_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_N920SKSU2DQC7_CL10947019_QB12952362_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_N920SKSU2DQC5_CP6011299_CL10953510_QB12919770_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_SKC_N920SSKC2DQC7_CL10947019_QB12952362_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920s , rom stock note 5 n920s , nang cap note 5 n920s 7.0 , tieng viet note 5 n920s 7.0

Trả lời