[Full file] Rom stock Note 5 N920L 7.0 Tiếng Việt cứu máy

Full file rom stock samsung Note 5 N920L 7.0 Tiếng Việt cứu máy

AP_N920LKLU2DQC7_CL10947019_QB12952356_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_N920LKLU2DQC7_CL10947019_QB12952356_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_N920LKLU2DQC4_CP5993672_CL10914811_QB12879503_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_LUC_N920LLUC2DQC7_CL10947019_QB12952356_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920l , rom stock note 5 n920l , nang cap note 5 n920l 7.0 , tieng viet note 5 n920l 7.0

Trả lời