[Full file] Rom stock J7 Pop SM-J727T ( Tmobile ) 7.0 Tiếng Việt cứu máy

Rom stock J7 Pop SM-J727T ( Tmobile ) ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727TUVU1AQD7_CL11225597_QB13280924_REV01_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_J727TUVU1AQD7_CL11225597_QB13280924_REV01_user_low_ship.tar.md5

CP_J727TUVU1AQD7_CP6278019_CL11225597_QB13280924_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC_TMB_J727TTMB1AQD7_CL11225597_QB13280924_REV01_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_TMB_J727TTMB1AQD7_CL11225597_QB13280924_REV01_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá:79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 pop 7.0 , rom j7 pop j727t 7.0 , tieng viet j727t 7.0 , stock j727t 7.0 tv , firmware j727t 7.0

[Full file] Rom stock J7 Pop SM-J727T1 ( Tmobile ) 7.0 Tiếng Việt

Trả lời