[Full file] Rom stock J7 Perx J727P 7.0 Tiếng Việt cứu máy


Rom stock J7 Perx ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727PVPU1AQE4_CL11390410_QB13541761_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_J727PVPU1AQE4_CL11390410_QB13541761_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_J727PVPU1AQE4_CP6462350_CL11390410_QB13541761_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_SPT_J727PSPT1AQE4_CL11390410_QB13541761_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 Perx 7.0 , rom j7 2017 j727p 7.0 , tieng viet j7 perx 7.0 , stock j727p 7.0 tv , firmware j727p j7 perx 7.0

Trả lời