[Full file] Rom stock J7 2017 Verizon SM-J727V 7.0 Tiếng Việt

Rom stock J7 2017 J727V ( Verizon ) ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727VPPVRU1AQB2_CL10573392_QB12601949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_J727VPPVRU1AQB2_CL10573392_QB12601949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_J727VPPVRU1AQB2_CL10573392_QB12601949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_VZW_J727VPPVZW1AQB2_CL10573392_QB12601949_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

J7POP_USA_VZWPP.pit

Gởi bởi: phamquy92

Giá:79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 verizon 7.0 , rom j7 verizon j727v 7.0 , tieng viet j727v 7.0 , stock j727v 7.0 tv , firmware j727v 7.0

 

Trả lời