[Full file] Rom stock J7 2017 J727R4 7.0 Tiếng Việt cứu máy

Rom stock J7 2017 ( SM-J727R4) ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727R4TYU1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_J727R4TYU1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_J727R4TYU1AQD4_CP6267813_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_USC_J727R4USC1AQD4_CL11211423_QB13264882_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

J7POP_USA_USC.pit

Gởi bởi: phamquy92

Giá:79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 2017 7.0 , rom j7 2017 j727r4 7.0 , tieng viet j727r4 7.0 , stock j727r4 7.0 tv , firmware  j727r4 7.0

Trả lời