[Full file] Rom stock J7 2017 J727AZ (Cricket) 7.0 Tiếng Việt

Rom stock J7 2017 ( SM-J727AZ Cricket) ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727AZTUU1AQE1_CL11201361_QB13576527_REV01_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_J727AZTUU1AQE1_CL11201361_QB13576527_REV01_user_low_ship.tar.md5

CP_J727AZTUU1AQE1_CP6487448_CL11201361_QB13576527_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC_AIO_J727AZAIO1AQE1_CL11201361_QB13576527_REV01_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 2017 7.0 , rom j7 2017 j727az 7.0 , tieng viet j7 2017 7.0 , stock j727az 7.0 tv , firmware j727az j7 2017 7.0

Trả lời