[Full file] Rom stock J7 2017 J727A (AT&T) 7.0 Tiếng Việt

Rom stock J7 2017 ( SM-J727A AT&T ) ver 7.0 full file flash unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J727AUCU1AQE1_CL11131880_QB13560814_REV01_user_low_ship_meta.tar

BL_J727AUCU1AQE1_CL11131880_QB13560814_REV01_user_low_ship.tar

CP_J727AUCU1AQE1_CP6447328_CL11131880_QB13560814_REV01_user_low_ship.tar

CSC_ATT_J727AATT1AQE1_CL11131880_QB13560814_REV01_user_low_ship.tar

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j7 2017 7.0 , rom j7 2017 j727a 7.0 , tieng viet j7 2017 7.0 , stock j727a 7.0 tv , firmware j727a j7 2017 7.0

Trả lời