[Full file] Rom stock J5 2017 J530F 7.0 Tiếng Việt


Rom stock J5 2017 ( SM-J530F ) ver 7.0 full file flashs unbrick cứu máy, tiếng Việt đầy đủ.

AP_J530FXXU1AQE9_CL11417498_QB13608360_REV01_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_J530FXXU1AQE9_CL11417498_QB13608360_REV01_user_low_ship.tar.md5

CP_J530FXXU1AQE9_CP6512508_CL11417498_QB13608360_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXA_J530FOXA1AQEA_CL11417498_QB13619237_REV01_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_OXA_J530FOXA1AQEA_CL11417498_QB13619237_REV01_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file j5 2017 7.0 , rom j5 2017 j530f 7.0 , tieng viet j5 2017 7.0 , stock j530f 7.0 tv , firmware j530f j5 2017 7.0

Trả lời