[Full file] Rom stock J320G 5.1.1 samsung J3 2016

Rom stock Samsung J3 2016 J320G Android 5.1.1 full file flash trực tiếp qua odin unbrick , fix lỗi phần mềm , treo logo,…

AP_J320GXXU0APH1_CL6971127_QB10606932_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_J320GXXU0APH1_CL6971127_QB10606932_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_J320GXXU0APG2_CL6971127_QB10388144_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_J320GOLB0APG3_CL6971127_QB10466973_REV00_user_low_ship.tar.md5

 

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware samsung J320G , Full file J320G 5.1.1 , Rom goc samsung J320G 5.1.1

Trả lời