Full file – Rom Stock A510F 7.0 tiếng Việt Repair Firmware

Rom stock Samsung A510F ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_A510FXXU4CQDK_CL11072109_QB13297938_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_A510FXXU4CQDK_CL11072109_QB13297938_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A510FXXU4CQD8_CP6196967_CL11072109_QB13167554_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXY_A510FOXY4CQD8_CL11072109_QB13188887_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom a510f 7.0 tieng viet , rom stock a510f 7.0 , full file a510f 7.0 unbrick , stock a510f 7.0 repair firmware , rom tieng viet a510f 7.0

Trả lời