[Full file] Rom samsung J2 2016 Dual SM-J210FD 6.0.1

Rom stock samsung J2 2016 Dual Android 6.0.1 full file flash trực tiếp qua odin cứu máy, treo logo , fix lỗi phần mềm,…

  • AP_J210FDDU0APK8_CL9873414_QB11640267_REV00_user_low_ship.tar.md5
    BL_J210FDDU0APK8_CL9873414_QB11640267_REV00_user_low_ship.tar.md5
    CP_J210FXXU0APK3_CL9873414_QB11640267_REV00_user_low_ship.tar.md5
    CSC_ODD_J210FODD0APK8_CL9873414_QB11640267_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware J210FD 6.0.1 , File J210FD 6.0.1 , Rom J210FD 6.0.1 , Unbirick J210FD 6.0.1

Trả lời