Full file + pit samsung Mega 5.8 i9152 cứu máy

Full file + pit samsung Mega 5.8 i9152 cứu máy

i9152

Description: BOOT_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5

BOOT_I9152XXUAMEC_REV03A.tar.md5

CODE_I9152XXUAMEF_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXE_I9152OXEAMEC_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5

MODEM_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5

crater.pit

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file i9152 , unbrick i9152 , stock full i9152

Trả lời