[Full file + pit] Rom stock Samsung J5 J500H 5.1

Full file samsung galaxy J5 J500H ver 5.1 cứu máy, fix lỗi phần mềm, flash trực tiếp qua odin.

AP_J500HXXU1AOG4_CL717790_QB5683324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5

BL_J500HXXU1AOG4_CL717790_QB5683324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_J500HXXU1AOG4_CL717790_QB5683324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OXE_J500HOXE1AOG4_CL717790_QB5683324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

J53G_EUR_OPEN.pit

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: [Full file] Rom stock Samsung J5 J500H 6.0.1 tiếng Việt unbrick

Từ khóa: rom stock j500h 5.1 , full file samsung j500h 5.1 , rom samsung j500h full 5 file

Trả lời