Full bộ rom stock OPPO đầy đủ file cứu máy

rom oppo

Bộ file rom stock oppo đầy đủ , đa số là file hãng full flash cứu máy, có đủ các bản 4G 8G 16G đối với những model có nhiều phiên bản bộ nhớ, tất cả trong 1 link google drive.

Danh sách rom:

1105
1107
1206 (Neo_5s)
3001 (Mirror_3)
3007
3008
A11W (Joy_3)
A1601
A31C
A31T
A33F
A37
A37M
A39
A51W (Mirror_5s)
F1
N1
N1T
N1W
N5110 (N1_Mini)
N5116 (N1_Mini)
N5117(N1_Mini)
N5206 (N3)
N5207 (N3)
N5209 (N3)
R1001 (Joy)
R1011 (Joy_Plus)
R1107
R1201 (Neo_5)
R1X
R2001 (yoyo)
R2010
R2017
R6007
R7005
R7007 (R3)
R7F (R7)
R7G (R7)
R7K (R7)
R7PlusF (R7_Plus)
R7PlusM (R7_Plus)
R7S
R8000 (R1S)
R8001 (R1K)
R8006 (R1L)
R8007 (R1s)
R801
R801T
R803
R805
R809T
R8106 (R5)
R8107 (R5)
R811
R8113 (Find_Piano)
R811W
R813T
R815 (Find_Clover)
R815T (Clover)
R815W
R817
R817T
R819
R819T
R820 (Real)
R821 (Find_Muse)
R821T (Find_Muse)
R823T
R827 (Find_5_Mini)
R827T (Find_5_Mini)
R829 (R1)
R829T (R1)
R830 (Neo_3G)
R830S (Neo_4G)
R831 (Neo)
R831K (Neo_3)
R831S (Neo_3_4G)
R831T (Neo)
R833T (Real)
R850
R9M
R9PlusTM
R9TM
S7I
U701 (Ulike)
U701T (Ulike)
U705T (Ulike_2)
U705W (Ulike_2)
U707 (Find_Way_S)
U707T (Find_Way_S)
X9000 (Find_7a)
X9006 (Find_7a)
X9007 (Find_7)
X9070 (Find_7)
X9076 (Find_7)
X9077 (Find_7)
X9079 (R9_Plus)
X909 (Find_5)
X909AS (Find_5_Midnight)
X909T (Find_5)

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 199K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock oppo , download rom oppo , tong hop rom stock oppo , tong hop rom hang oppo , rom oppo cuu may , trang down rom oppo

Trả lời