Full 5 file stock samsung A3 A300M cứu máy ok

Rom Full 5 file stock samsung A3 A300M cứu máy

full 5 file a300m

Rom stock full 5 file cứu máy samsung A3 A300M

Thông tin rom: A3 A300M Ver 4.4.4

Gồm:

  • A3LTE_EUR_OPEN.pit
  • AP_A300MUBU1AOC1_CL428233_QB4251871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5
  • BL_A300MUBU1AOC1_CL428233_QB4251871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CP_A300MUBU1AOC1_CL428233_QB4251871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CSC_ZTO_A300MZTO1AOC1_CL428233_QB4251871_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  full file a3 , full file a300m , 5 file a300m , unbrick a300m , rom full a300m

Trả lời