Full 5 file samsung g355h tiếng Việt

tieng viet g355h

Full 5 file flash samsung g355h tiếng Việt

File full flash qua odin, dùng để nạp tiếng việt, unbrick samsung g355h.

Giá: 50K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock g355h, rom tieng viet g355h, unbrick g355h, rom flash odin g355h

Bình luận

Trả lời