Full 5 file stock samsung A3 A300XZ 4.4 unbrick ok

Full file rom stock samsung A3 A300XZ cứu máy

full 5 file a300xz

Rom stock full 5 file cứu máy samsung A3 A300XZ

Thông tin rom: A3 A300XZ Ver 4.4.4

Gồm:

  • A3LTE_EUR_LDU.pit
  • AP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • BL_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CSC_PAP_A300XZPAP1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  full file a3 , full file a300xz , 5 file a300xz , unbrick a300xz , rom full a300xz

Trả lời