Fix lỗi 5s lock t mobile 8.4 full

Cách fix này máy sẽ Full chức năng như quốc tế, giữ sóng cứng, chỉ có điều khởi động lại là phải kích sóng lại, nhưng cách kích sóng đơn giản, Vĩnh biệt que chọt sim, vĩnh biệt Setup.app
Áp dụng Viettel – Mobi – Vina

Fix lỗi 5s lock t mobile 8.4 full

Nội dung bài fix được bán với giá 20k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Trả lời