Fix imei 0049 / imei null samsung s4 i9500 ko cần box

samsung-galaxy-s4-i9500-white

Fix imei 0049 null samsung s4 i9500 ko cần box

Samsung s4 i9500 lỗi imei null hoặc 0049  do rom up rom sai vùng, file fix dạng tar flash qua odin ko cần dùng box.

Giá 50K VNĐ

Từ khóa: samsung s4 mat imei , i9500 mat imei, samsung s4 imei null, samsung s4 imei 0049, s4 i9500 imei null , s4 i9500 imei 0049 , nap imei s4 ko can box

Trả lời