File Stock Samsung Galaxy J SC-02F 4.4.4 tiếng Việt fix

File flash trực tiếp qua odin, tiếng Việt đầy đủ, fix lỗi.

Giá Bán: 20k VNĐ 

File Stock Samsung Galaxy J SC-02F 4.4.4 tiếng Việt fix

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock SC-02F, rom goc SC-02F, rom tieng viet SC-02F, rom fix loi SC-02F, chplay SC-02F

Trả lời