File root samsung S7 EDGE G935T

File root samsung S7 EDGE G935T

root g930t

File root samsung s7 edge g935t flash qua odin kèm tool chép apk để việt hóa.

Giá: 119K VNĐ ( File root + Tool chép apk )

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: File root all samsung S7 S7 EDGE

Từ khóa: root g935t , root s7 g935t , giai phap root s7 g935t

Trả lời