File rom Masstel N516 fix LCD unbrick , treo logo ok

Rom stock masstel N516 unbrick cứu máy, diệt virus, xóa mã bảo vệ, fix treo logo, ver mới fix các lỗi LCD sọc màn hình, thâm màn hình, trắng màn hình,… file pac flash qua tool ResearchDownload ok

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời