[File pac] Rom Telego Wise 2 SPD7731 unbrick cứu máy, fix LCD ok

Rom Telego Wise 2 chip SPD7731 , Android 5.1 file pac flash qua tool ResearchDownload ok. Unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, mã bảo vệ, fix màn hình,…

( Nội dung tải về gồm 3 file: Ver W519B , W519D , file fix LCD xanh đen màn hình )

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file telego wise 2 , rom telego wise 2 , file pac telego wise 2 , rom stock telego wise 2 , fix lcd telego wise 2 , fix man hinh telego wise 2

Trả lời