[File pac] Rom stock Mobiistar Lai Zumbo 5.1 tiếng Việt

Screenshot_2017-01-12-12-10-06

Screenshot_2017-01-12-12-10-08

Screenshot_2017-01-12-12-10-11

Screenshot_2017-01-12-12-10-16

Rom gốc Mobiistar Lai Zumbo 5.1 file pac flash qua tool ok. Unbrick cứu máy, treo logo , diệt virus , xóa mã bảo vệ,…

Gởi bởi: Tí GSM

Giá: 29K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom goc mobiistar lai zumbo , rom stock mobiistar lai zumbo , file pac mobiistar lai zumbo

Trả lời