File + Hướng dẫn nâng cấp Note 5 N920A 7.0 Tiếng Việt

  • Wipe sạch, flash máy về ver N920AUCS4CQB2 full file trong đinh kèm
  • Copy file update sideload vào thư mục adb
  • Chạy lệnh adb sideload SS-N920AUCS4CQB2-to-U4EQC6-UP.zip

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file note 5 n920a , rom stock note 5 n920a , nang cap note 5 n920a 7.0 , tieng viet note 5 n920a 7.0

Trả lời