[File Hãng] Rom Stock Oppo R2001 4G 8G unbrick cứu máy

rom stock oppo r2001

Rom stock Oppo R2001 ( Yoyo ) file hãng full flash unbrick cứu máy, diệt virus , treo logo + data repair imei

Gồm 2 bản cho 2 loại bộ nhớ 4G và 8G

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo r2001 4g , rom oppo r2001 8g , rom oppo r2001 unbrick , rom full oppo r2001

Trả lời