[File hãng] Rom stock Oppo 3008 dual sim unbrick cứu máy

Oppo-3008-Dual-SIM

Rom stock OPPO 3008 file hãng full unbrick cứu máy

Tên file: 3008EX_11_A.02_INT_150720_SVN14138

Xem thêm cách up: Hướng dẫn flash rom OPPO chip Qualcomm

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom oppo 3008 , rom goc oppo 3008 , rom stock 3008 , unbrick oppo 3008 , rom hang oppo 3008

 

Trả lời