File flash lumia 925 rm-892 8.1 tiếng Việt

Rom: File flash lumia 925 rm-892 8.1 tiếng Việt

IMAG0139

Nhận máy đang ở windows mobile 10 lỗi vặt linh tinh nhiều, khách yêu cầu hạ xuống win 8.1

File flash hạ ok có sẵn tiếng Việt đã test ổn định.

Giá: 19K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom lumia 925 rm-892 , file lumia 925 tieng viet , file lumia 925 rm-892

Trả lời