File fix sky 860l system restart because of application operation error

File fix sky 860l system restart because of application operation error

file fix system restart sky 860l

Dấu hiệu: Máy tầm 30s là bị khởi động lại hiện màn hình thông báo ” system restart because of application operation error “

Nguyên nhân: Thông thường là do cài recovery ko đúng dẫn đến xung đột, up lên hoặc hạ ver bằng rom rook, ngoài ra còn nguyên dân do phần cứng, file này ko fix đc cho những máy lỗi cứng.

Gởi bởi: Royal88

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: fix system restart sky 860 , sky 860 tu reset

Bình luận

Trả lời