File dump unbrick samsung note 2 e250s

unbrick note 2

File dump unbrick samsung note 2 e250s

File dump full dùng để nạp boot e250s, unbrick e250s, fix lỗi imei, cứu máy bị lỗi do up rom.

Giá: 100k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: nap boot note 2 e250s, unbrick note 2 e250s, fix loi imei e250s, fix loi emmc s250s, file cuu may e250s

Xem thêm: Rom stock 4.4 note 2 e250s tiếng Việt fix lỗi

Trả lời