File dump cứu boot unbrick lg G4 h818p

lg-g4File dump full cứu boot unbrick lg G4  h818p

File dump full dùng để nạp boot, fix emmc, unbrick Lg G4 H818P

Fix các vấn đề liên quan đến phần mềm.

Giá Bán: 149k VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: unbrick lg g4, unbrick lg g4 h818p, cuu boot g4 h818p, fix emmc lg g4 h818p, nap imei lg g4 h818p , fix qualcomm hs-usb qdloader 9008

Bình luận

Trả lời