File Combination Samsung J7+ SM-C710F C710FDXU1AQI2

File Combination Samsung J7+ SM-C710F C710FDXU1AQI2

COMBINATION_OLB_FA71_C710FDXU1AQI2_OLB1AQI2_CL11999268_QB15033686_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb, fix một số lỗi phần mềm…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


file combination c710f , rom combination c710f , repair firmware c710f , repair imei c710f , downgrade c710f , on adb c710f, file combination j7+ c710f , file combination j7 plus

 

Trả lời