File Combination Samsung Galaxy Feel SC-04J

File Combination Samsung Galaxy Feel SC-04J

COMBINATION_FAC_FA70_SC04JOMU1AQE1_FACFAC_CL11386053_QB13539105_REV00_user_mid_noship.tar.md5

Tác dụng của file Combination:

– Nó là dạng rom test của hãng, đối với một số model, có thể hỗ trợ khôi phục imei, bypass tài khoản samsung, tài khoản google, hạ cấp firmware, bật adb,…. Nó là một công cụ hỗ trợ không phải 1 dạng file ” mì ăn liền “

Gởi bởi: binmobile

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: file combination Feel SC-04J , file combination Feel SC-04J , rom combination Feel SC-04J , repair imei Feel SC-04J , downgrade Feel SC-04J, on adb Feel SC-04J

Trả lời